Rzym i muzyka instrumentalna za czasów Królowej Krystyny Szwedzkiej

25th July 2022
Warsaw

Recording for the Festival Dramma per la Musica